Mellby socken

PRÄSTTORP

 

Prästtorp kronohemman 1/4 dels mantal år 1645

Förmedlat till 1/8 dels mantal skatte

 

 

Mantalslängd:

1687-93 Hans och hustrun, 87 förbränt

1694-95 Hans, 94 en dotter

1696-99 1/8 Hans och hustrun

1710-18 1/8 Nils och hustrun, 16 hustrun död, 18 man död

1719 1/8 Nils änka utan bruk, soldaten Nils och hustrun

1720 1/8 Nils änka övergivit bruket, istället Nils och hustrun från Skälsnästorpet Gunillahemmet

 

Hans Svensson född cirka 1644 i Östbo härad och Tjureda socken, dopvittne 1694,16991225, begravd 17020302, efter åtskilliga tjänster hos gott folk varit 2 gånger gift avlade med samma sina 2 hustrur 6 barn blev död 58 år gammal. En uppriktig man.

Hustru

Son Bengt Hansson, dopvittne 16990823

Hustru Sara dopvittne 17001222 och 17030621, ger testamentes och båraklädespenningar 1715

Son Börge Hansson född 17000713 i Prästtorp

Ny man Nils Karlsson, ger testamentes och båraklädespenningar 1717

1703: Rusthållaren Nils Karlsson attest ifrån Björkö om lysning till giftermål med änkan i Prästtorp

Nils Karlssons dotter Kerstin Nilsdotter, dopvittne 1705 och 17061005

Nils Karlssons son Per Nilsson, vigd 17111109 med pigan Segrid Persdotter i Mölarp

Nils Karlssons son Nils Nilsson, levde i Prästtorp 1725-1735

Nils Karlssons son Måns Nilsson (Södra Vedbo häradsrätt 1720, nummer 18)

Ny hustru, vigda cirka 1717-18

 

Dopvittnen 17000713 : Sven Juringis, Sven Persson i Glinghester, Zackris Persson i Äspenäs, Lars Persson i Äspenäs, Jungfru Judit Looman i Norrby, hustrun Gunnel Sven Jonssons i Mosskull, pigan Sara Persdotter i Torsjöstugan i Höreda socken, pigan Ingrid Johansdotter i Prästtorp

 

 

Mantalslängd:

1695 Sockenskräddaren Karl och hustrun

1696-97 Sockenskräddaren och hustrun

(1694 Mossekulla Sockenskräddaren Karl dräng (dvs ogift))

 

-------------------

Husförhörslängd cirka 1715

Nils

hustrun

inhyses Sara

--------------------------------

Pigan Ingrid Johansdotter i Prästtorp är dopvittne 16991225 och 1700

 

Pigan Anna Jonsdotter i Prästtorp är dopvittne 17010115 och 17010330

 

Karl i Prästtorp ger gåvopenning 1705

 

Soldat Zackris och soldat Börje i Prästtorp ger gåvopenningar 1716

 

Mantalslängd:

1720 1/8 Nils änka övergivet bruket, istället Nils och hustrun från Skälsnästorpet Gunillahemmet

1721-1735: 1/8 Nils Nilsson och hustrun, 31-35 sexman

 

Nils Nilsson

Hustru Margita, dopvittne 1727, ger gåva 1721 och 1732, ger till kyrkan 1727 och 1732

En dotter ger testamentespenning 1726

Dotter Maja Nilsdotter född 17270530 i Prästtorp

 

Dopvittnen 17270530: Korpral Falks hustru, Sven och Nils i Mossekulla

 

1734 Änkan hustrun Ingrid i Prästtorp

 

 

Mantalslängd 1736-1747: 1/8 Jonas och hustrun, 1738-1741 dottern Katarina, 1744 hustrun mycket sjuklig

 

Jonas Jonsson Jona, vigd 17081101 i Mellby socken, dräng från Mostorp Mellby socken 17081101, ger till kyrkan 1710, dopvittne 1714

Hustru Märta Månsdotter, född cirka 1692 i Mölarp Mellby socken, piga från Mölarp Mellby socken 17081101, dopvittne 1709,1718 och 1721, död 17470709 i Prästtorp Mellby socken

Dotter Maria Jonsdotter född 17130113 i Kättarp

Dotter Annicka Jonsdotter född 17151118 i Kättarp

Dotter Katarina Jonsdotter född 17180810 i Kättarp, död 17990818 i Prästtorp Mellby socken

Dotter Stina Jonsdotter född 1725 i Mellby socken, död 17980812 i Ödesås Mellby socken

Dotter Greta Jonsdotter född 1726 i Mellby socken, död 17540317 i Vik Björkö socken

 

Dopvittnen 17130113: Daniel i Hylte, Daniel i Ämmingarp och hustrun Lisbet i Rot

17151118: hustrun Kerstin Jonsdotter i Ämmingarp, hustrun Karin Aronsdotter i Kättarp, pigan Ingeborg Sevedsdotter ibidem, Ingrid Persdotter i Mölarp, Nils Jönsson i Rot och Johan Persson i Mölarp

17180810: Per Jonsson i Mölarp, Daniel i Hylte, Daniel Andersson i Ämmingarp, hustru Ingeborg Persdotter i Rot, hustrun Karin Sven Isakssons i Kättarp, pigan Maria Danielsdotter i Hylte och pigan Ingeborg Sevedsdotter

 

 

Korpral

Nils Månsson Falck född 16870828 i Långanäs Höreda socken, dopvittne 1729 och 1738

Hustru Kerstin Hansdotter, ger till kyrkan 1714, död 1752 i Prästtorp Mellby socken, vigda 17110325 i Höreda socken

Son Hans Nilsson född 17111224 i Spakarpatorp under Spakarp Höreda socken

Dotter Anna Nilsdotter född i november 1712

Son Johan Nilsson född 17140121 i Lillemo, död 17990131 i Prästtorp Mellby socken

Dotter Annicka Nilsdotter född 17200215 i Lillemo, begravd 17400407 i Medalby mellangård Mellby socken

Dotter Katarina Nilsdotter (Mantalslängd 1738)

 

Dopvittnen 17111224: Johan Svensson och Johan Jonsson i Norrby, Per i Spakarp, dräng Torsten Månsson i Skottsmåla, hustru Ingrid Per i Spakarps, hustru Lisbet Olofs ibidem, pigan Kerstin och pigan Marit i Norrby

171211 : Nils Abelsson i Bräknaryd, Per Axelsson i Spakarp, Johan Svensson i Norrby, Per Nilsson i Spakarp, Per Arvidsson i Orraskog, Torsten Månsson i Skottsmåla, siersiantskan i Slätta, Katarina Svensdotter i Bräknaryd, pigor Brita Nilsdotter i Bräknaryd, Kerstin Nilsdotter i Höredaby

17140421: Sven i Mosskull, Soldaten Lars i Gagnslösa, hustrun Ingrid Johan Jonssons i Norrby

17200215: Johan Jonsson och Johan Svensson i Norrby, dräng Sven Månsson, Madam Sofia Soltner i Norrby, Maria Hansdotter i Spakarp, Anna Svensdotter i Mossekulla

 

 

17610705 vigs Nils Johansson i Orraskog och pigan Lisa Molin i Prästtorp och Medalby socken, de vigs i Höreda kyrka

 

Nils Johansson (Jonsson) född 1729 i Höreda socken

Hustru Lisa Jonsdotter Molin född cirka 1729, död 17810901 i Ustorp Mellby socken

Dotter Marta Lisa Nilsdotter född 17621024 i Orraskog Höreda socken, levde 17910521 i Sandstorp Eksjö landsförsamling

Ny hustru Ingeborg Andersdotter född 1743 i Eksjö (Flisby) socken, död 18301222 i Hult Fattighus Hult socken, vigda 17820514 i Mellby socken

 

 

Mantalslängd:

1748-1760: 1/8 Johan och hustrun

1761-62 1/8 Hustrun Katarina, son Johan

1763 1/8 Johan ogift, modern Katarina

1764 mantalslängd saknas

1766 1/8 Johan och hustrun, son Måns, son Nils, son Hans, dotter Annicka

1767 1/8 Måns ogift, systern Annicka, Johan och hustrun, broder Nils, broder Hans, Johan sjuk i 6 år

178-69 mantalslängder saknas

1770-71 1/8 Måns ogift, systern Annicka, gossen Nils

1772-73 1/8 Hustrun Katarina, 72 son Måns, 72-73 son Nils, 72-73 dotter Annicka

1774 1/8 Måns ogift, broder Nils, dräng Hans, pigan Annicka

1775-78 1/8 Nils ogift, broder Hans, 75-76 pigan Annicka

1779-80 1/8 Nils och hustrun, 79 pigan Sara, 80 pigan Annicka

1781-93 1/8 Nils ogift (han hade skilt sig), 81-82 modern Katarina jordägare, 86 pigan Stina, 91-93 pigan Stina

 

Johan Nilsson född 17140121 i Lillemo Mellby, död 17990131 i Prästtorp

Hustru Katarina Jonsdotter född 17180810 i Kättarp Mellby socken, död 17990818 i Prästtorp

Son Johan Johansson född 1743 i Mellby socken, död 17910614 i Hännaryd Vetlanda socken

Son (Måns) Magnus Johansson född 17481008 i Prästtorp, död 18281225 i Prästtorp

Dotter Anna Johansdotter född 17500924 i Prästtorp, död cirk 1792-1793 i Rot Mellby socken

Son Nils Johansson född 1753 i Prästtorp, död 18261119 i Kållebo skattegård Nye socken

Son Hans Johansson Melander född 1757 i Prästtorp, död 18281212 i Söraby Mellby socken

Dotter Katarina Johansdotter född 17600925 Prästtorp

 

Dopvittnen 17600925: Fru Agata Bokelund i Kräpplehult och Sven Danielsson i Mossekulla

 

Inhyses Nils Danielsson född cirka 1702, dopvittne 1768

 

Maria Jonasdotter född cirka 1711, begravd 17620117 i Prästtorp

 

 

Mantalslängd:

1775-78 1/8 Nils ogift, broder Hans, 75-76 pigan Annicka

1779-80 1/8 Nils och hustrun, 79 pigan Sara, 80 pigan Annicka

1781-93 1/8 Nils ogift (han hade skilt sig), 81-82 modern Katarina jordägare, 86 pigan Stina, 91-93 pigan Stina

 

Nils Johansson född 1753 i Prästtorp, död 18261119 i Kållebo skattegård Nye socken

Hustru Brita Katarina Eliasdotter Törnqvist född 17600122 i Sälleryd Björkö socken, död 18251005 i Björkö socken, vigda 17780528 i Vetlanda socken, skilda crika 1780-1784

Son Adam Nilsson född 17790424 i Prästtorp, död 17790505 i Prästtorp

Dotter Eva Elisabet Nilsdotter  född 17800320 i Prästtorp, död 18060408 i Nöbbeled Storegård Nävelsjö socken

Oäkta barn med Annicka Andersdotter(född 17570131 i Sickelås Björkö socken): Lisa Nilsdotter född 17810503 i Skog Vetlanda socken, död 18570102 i Mellby Fattigstuga

Oäkta barn med Kristina Göransdotter (född 17670308 i Gröndal under Glinghester Mellby socken): Adam Nilsson född 17930304 i Prästtorp, död 18601228 i Esperyd Hästeryd Nye socken

Ny hustru Kristina Göransdotter född 17670308 i Gröndal under Glinghester Mellby socken, död 18070321 i Kållebo skattegård Nye socken, vigda 17960705 i Björkö socken

 

Dopvittnen: 17790424: Peter Svensson, Nils Zackrisson, mademoiselle Beata Sjöstedt på Kräpplehult, hustrun Katarina Djursdotter i Mossekulla.

17800320: Adam Jonsson i Glinghester, Göran Månsson i Mossekulla, hustru ? Eliasdotter i Hännaryd, hustru Katarina Persdotter i Lillemo.

 

Mantalslängd:

1794-1807 1/8 Magnus och hustrun, 94 dräng Nils (brodern?), 96-01 son Johannes, 01-07 son Petter, 02-06 son Nils

 

Magnus Johansson född 17481028 i Prästtorp, död 18281225 i Prästtorp

Hustru Lena Persdotter född 17440323 i Stora Tällvad Björkö socken, död 18120224 i Prästtorp, Vigda 17740503 i Björkö socken

Son Johan Peter Magnusson född 17750208 i Nömme Björkö socken, död 17750506 i Nömme

Dotter Greta Lisa Magnusdotter född 17760422 i Nömme Björkö socken, död 18530627 i Norrby Mellby socken

Son Johannes Magnusson född 17780919 i Nömme Björkö, död 18670501 i Norrby Mellby socken

Dotter Anna Stina (Katarina, olika namn i födelse och dödböcker) född 17810810 i Nömme Björkö socken, död 17810815 i Nömme Björkö socken

Son Petter Magnusson född 17820818 i Nömme Björkö socken, död 18611030 i Prästtorp

son Nils Adam Magnusson född 17851120 i Nömme Björkö socken, död 18611030 i Luckebäck Skede socken

Ny hustru Maja Katarina Nilsdotter född 17670729 i Danstorp Höreda, död 18381212 i Nödjehult Hult socken, vigda 18140426 i Mellby socken

 

Mantalslängd:

1808 1/8 Peter Magnusson

1809-12 1/8 Peter Magnusson och hustrun

1813-20 1/8 Ägare Peter Magnusson och hustrun

 

Petter Magnusson född 17820818 i Nömme Björkö socken, död 18611030 i Prästtorp

Hustru Helena Zackrisdotter född 17900507 i Söraby, död 18860116 i Prästtorp, vigda 18080605 i Mellby

Dotter Anna Lisa Pettersdotter född 18100312 i Prästtorp, död 18980123 i Veku Höreda socken, vigd 18270625 i Mellby med Jonas Jönsson

Son Johan Magnus Pettersson född 18120928 i Prästtorp, död 18121213 i Prästtorp

Son Johan Magnus Pettersson född 18140701 i Prästtorp, död 18350207 i Norrby

Son Peter Persson den yngre född 18180121 i Prästtorp, vigd 18420525 i Edshult socken med Anna Katarina Larsdotter, hela familjen emigrerade från Näs Edshult socken till Nordamerika 18710414. En del av deras barn flyttade före föräldrarna.

Dotter Lena Katarina Pettersdotter född 18220603 i Prästtorp, död 19010815 i Mården 73 Vetlanda socken, vigd 18440611 i Mellby socken med Sven Otto Pettersson

Son Jonas Pettersson född 18260220 i Prästtorp, död 19040820 i Äspefall, vigd första gången 18480727 i Mellby socken med Anna Lovisa Danielsdotter, vigd andra gången 1853 i Bellö med Stina Katarina Isaksdotter

 

 

Sven Otto Pettersson född 18211019 i Holmseryd Eksjö landsförsamling, död 19130227 i Mården 73 Vetlanda socken

Hustru Lena Katarina Pettersdotter född 18220603 i Prästtorp, död 19010815 i Mården 73, vigda 18440611 i Mellby socken

Dotter Kristina Sofia Svensdotter född 18460610 i Spakarp Höreda socken, död i augusti 1887 i Aurora Illinois USA, vigd 18770609 i Björkö socken med Johan Alfred Andersson, enligt dödsnotis i 1 Sändebudet 188708 var maken vid liv och de hade 5 barn

Son Johan Peter Svensson född 18490321 i Prästtorp, död 18500130 i Prästtorp

Son Johan Petter Svensson född 18510114 i Prästtorp, död 19401213 i Kvarteret Mården Stadsäga 56 Vetlanda stad, var gift 2 gånger

Son Gustaf Alfred Svensson född 18530619 i Prästtorp, död 19310817 i Skälby Järfälla, vigd 18860523 med Karolina Kristina Liljegren

Son Karl Ludvig Svensson, handlande i Kristinehamn, född 18551029 i Prästtorp, död 19510221 i Vålösundsv. Rönneberg Kristinehamn, Vigd med Anna Matilda Nilsson

Dotter Ida Maria Charlotta Svensson gift Ahlberg född 18591210 i Prästtorp, död 19480502 i Kvarteret Hemmet stg 31 Storgatan 60 Vetlanda, vigd 18970325 i Vetlanda med Johan Albin Ahlberg

Son Sven Gustaf (Emil) Svensson född 18661102 i Prästtorp, död 18700413 i Sälleryd Björkö socken

De ägde ½ mantal Spakarp 1843-48, de flyttade till Prästtorp 18480314. De flyttade från Prästtorp till Björkö socken 1869.

 

Hemmansägare

Johan Petter Andersson född 18221231 i Söraby, död 18840702 i Mosskeulla

Hustru Brita Kristina Danielsdotter född 18280920 i Hässleberg Bellö socken, död 19050826 i Mossekulla, vigda 1855 i Bellö socken

Dotter Karolina Kristina Johansdotter gift Johansson född 18560807 i Söraby Norrgård, död 19191105 i Lammåsa Gummesgård Alseda socken, vigd 18771129 i Mellby socken med Johan August Johansson

Dotter Johanna Matilda Johansdotter gift Karlsson född 18591020 i Söraby, död 19430119 i Hageberg Skede socken, vigd 18811207 i Mellby socken med August Karlsson

Son Johan Albert Hyltenius född 18640930 i Söraby, död 19450627 i Hylte, vigd 19021102 i Mellby socken med Albertina Maria Karlsdotter

De flyttade 1868 från Söraby Norrgård till Prästtorp. De flyttade till Hammarstugan under Hammar 1876. De flyttade 18801101 från Hammarstugan till Mossekulla och bodde i den lilla stugan.

 

Sven Petter Jonsson Strand född 18260223 i Björnåsa

Hustru Lovisa Sofia Larsdotter född 18220213 i Björkö prästgård Björkö socken, vigda 18501203 i Mellby socken

Dotter Kristina Charlotta Strand född 18510929 i Ängelund under Boda

Dotter Ida Sofia Strand född 18540214 i Ängelund

Dotter Karolina Strand född 18561028 i Ängelund, död 19290724 i Prästtorp

Dotter Anna Maria Strand född 18590603 i Ängelund

Son Johan Fredrik Strand född 18620110 i Ängelund

Son Karl Oskar Strand född 18650702 i Ängelund

De flyttade 1875 från Ängelund under Boda till Prästtorp. De flyttade till personer utan hemvist 18841101. Alla utom Karolina emigrerade 6 maj 1889 från personer utan hemvist till Nordamerika.

 

Syskonen, bröderna ägde Prästtorp

Sven Jonas Andersson född 18280904 i Naglarp Nävelsjö socken, död 18980918 i Eksjö stadsförsamling

Lisa Katarina Andersdotter född 18300821 i Naglarp, död 19151030 i Sjökulla Eksjö stadsförsamling

Peter Johan Andersson född 18330609 i Naglarp, död 18901004 i Prästtorp

Bröderna flyttade från Eksjö stad till Prästtorp 18840312. Sven Jonas och systern Lisa Katarina flyttade till Eksjö stad 18910326.

 

Fredrik Teodor Ekerman, ogift färgare, född 18281207 i Kräpplehult, död 19050108 i Prästtorp

 

Hemmansägare

Sven Magnus Jonsson född 18500225 i Dalsheda Vetlanda socken, död 19361229 i Prästtorp

Hustru Karolina Strand född 18561028 i Ängelund under Boda, död 19290724 i Prästtorp, vigda 18800605 i Mellby socken

Dotter Hilda Frida Otilia Jonsson född 18801030 i Glinghester, död 19650517 i Prästtorp

Dotter Ida Karolina Olivia Jonsson född 18831101 i Glinghester, död 19641227 i Prästtorp

De var arrendatorer i Prästtorp 1900, men köpte det senare.

 

Gården såldes 1965 på auktion till Stig Mosskull som sammanslog den med Mossekulla.

Boningshuset avstyckades och köptes av läkaren Harald Nilsson och hustrun Ingegerd.

 

Harald Nilsson född 19090614 i Traryd socken, död 19810731 i Prästtorp

Ingegärd Nilsson född Berg 19141207 i Nässjö, död 20010307 i Prästtorp, vigda 19381011

 

 

Linneryd

 

Anders Johan Eliasson född 18271108 i Ekelund under Vickenstorp Edshult socken, död 19170218 i Fattigstugan

Hustru Maja Katarina Pettersdotter född 18250131 i Djurstorp under Värneslätt, död 18800823 i Linneryd, vigda 18500812 i Mellby socken

Dotter Kristina Sofia Andersdotter född 18511206 i Svenstorp under Norrby, död 18560405 i Smedstorp under Glinghester

Son Elias Alexander Hedlund född 18540813 i Svenstorp under Norrby, emigrerade till Nordamerika

Son Johan August Andersson Frej född 18570422 i Smedstorp under Glinghester, död 19210701 i Nybygget Pukulla Ingatorp socken, vigd 18780720 i Ingatorp socken med Helena Kristina Jonsdotter

Dotter Kristina Sofia Andersdotter född 18590922 i Smedstorp under Glinghester, död 18590922 i Smedstorp

Son Karl Anton Andersson Lindqvist född 18600830 i Smedstorp under Glinghester, vigd 18820405 i Skede socken, emigrerade i juni 1903 från Nässjö socken till Nordamerika

Dotter Hulda Lovisa Andersdotter född 18630114 i Gagnslösa under Äspenäs, död 18630117 i Gagnslösa

Son Klas Alfred Andersson född 18650311 i Linneryd, emigrerade 18880314 från Mossekulla till Nordamerika

Son Gustaf Edvard Andersson född 18671022 i Linneryd, emigrerade i april 1887 från Nässjö socken till Nordamerika

Ny hustru Katarina Sofia Petersdotter född 18480228 i Aspelund under Prästtorp Alseda socken, död 19050129 i Linneryd, vigda 18820409 i Mellby socken

Hennes oäkta son Janne Gottfrid Enqvist född 18740111 i Ämmingarp, död 19380205 i Vetlanda stadsförsamling, vigd 1902121 i Mellby socken med Hulda Maria Emilia (Cecilia) Robertsson

Dotter Jenny Sofia Andersdotter gift Karlsson född 18830727 i Linneryd, död 19700809 i Modala Askeryd socken, vigd 19090419 i Höreda socken med Per Oskar Emanuel Karlsson

Son Josef Elof André Andersson André född 18850925 i Linneryd, död 19640810 i Lambotorp 1:2 Vetlanda socken, vigd 19150227 i Vetlanda med Hulda Maria Otilia Rydén

Dotter Eva Viktoria Wilhelmina Andersdotter född 18880312 i Linneryd, död 19200403 i Hägna Jönköpings Kristina

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

20.10 | 19:12

Hej Disan!

Jag kan inte hitta några med de namnen som har bott i Slätte. Har sökt i Församlingsboken, Sveriges befolkning 1940, 1950 1960 och 1975 och SDB7.

...
27.07 | 20:01

Roligt att se historien om Kungstorp. Min mormor var Malva som var dotter till Hjalmar den sista i nedstigande led.

...
25.04 | 14:17

Fantastiskt. Jag börjar få ett bättre spår på min ff ff ff f/m Johan Jönsson/Britta Olofsdotter Medalby Norrgården/Gatstugan. Anan vidare via Johannes f. 1783.

...
01.02 | 20:37

Hä;sningar från ett snöigt New Jersey. Min farmor var Maria Helfrida född i Eksjö och hennes far var Anders Fabian Danielsson född i Mellby.
Your web is great,

...
Du gillar den här sidan